WikiWealth
rating: 0+x

Adayroi là trung tâm đầu mối hàng hóa, xử lý đơn hàng và ship hàng qua đơn vị trung gian để giao hàng nhanh. Tuy nhiên khi bên giao hàng gửi tới khách hàng thì xảy ra việc đối với các hàng hóa kỹ thuật như Laptop, máy in, máy chiếu, khóa vân tay, máy ảnh, dàn âm thanh… là khách hàng và người giao hàng đều không biết sử dụng và cài đặt và dẫn tới việc cãi vã nhau giữa khách hàng và bên giao hàng. …