WikiWealth

Last Updated by Anonymous | Update This Page Flag this page Delete This Page

rating: 0+x

Hiện mới có 1/4 doanh thu của thị trường bán lẻ Việt Nam đạt được thông qua các kênh mua sắm hiện đại. Như vậy, dư địa phát triển của TMĐT còn rất tiềm năng. Hiện TMĐT Việt Nam đã tăng trưởng mạnh tới 37% và chiếm 3% doanh thu bán lẻ toàn quốc. Theo phân tích của các chuyên gia, tới năm 2020 doanh thu của thị trường này có thể đạt 10 tỷ đô-la Mỹ. …